NorthPops första vetenskapliga publikation visar att gravida kvinnor i Västerbotten går upp mer i vikt och är mindre fysiskt aktiva under sin graviditet än vad som rekommenderas. Det är något som ökar risken för ohälsa och akuta kejsarsnitt.

Detta är ett viktigt fynd eftersom det visar att det finns möjlighet att förbättra hälsan hos gravida kvinnor och deras barn i Västerbotten, säger Lina Meander vid Institutionen för klinisk vetenskap och första författare till studien.

Inom NorthPop har vi hittills sedan 2016 följt 5 000 gravida kvinnor i Västerbottens län. Nästan hälften, 49 procent, gick upp mer i vikt under graviditeten än vad som rekommenderas enligt internationella hälsorekommendationer. Bara drygt var fjärde kvinna, 27 procent, rapporterade en fysisk aktivitetsnivå i enlighet med rekommendationerna för en god hälsa.

Det gick i studien att se en koppling mellan stillasittande och sämre hälsa under graviditeten. De kvinnor som var mer fysiskt aktiva hade mindre viktuppgång under graviditeten och allmänt bättre hälsa med minskad risk för akuta kejsarsnitt.

Totalt kommer 10 000 gravida kvinnor i Västerbottens län att ingå. Kvinnorna, deras partners och deras barn kommer att följas tills barnen är i skolåldern. NorthPop förväntas generera en stor mängd forskningsresultat under de kommande decennierna.

Det är jättekul att vårt stora basarbete med att följa föräldrar och barn nu börjar ge resultat i form av forskningsresultat som kan bidra till en bättre hälsa. Vi har redan ytterligare ett antal delstudier med många intressanta frågeställningar på gång under de kommande åren, säger professor Magnus Domellöf, huvudansvarig för NorthPop.

Studien om de gravida kvinnornas vikt och fysiska aktivitet publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMC Pregnancy and Childbirth.

Vårt fynd har redan uppmärksammats av SVT och du kan se inslaget från 4 mars 2021 här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/gravida-i-vasterbotten-ror-for-lite-pa-sig-okad-risk-for-komplikationer-vid-fodseln

Om den vetenskapliga publiceringen
Physical activity and sedentary time during pregnancy and associations with maternal and fetal health outcomes: an epidemiological study
Lina Meander, Maria Lindqvist, Ingrid Mogren, Jonas Sandlund, Christina E. West, Magnus Domellöf
BMC Pregnancy and Childbirth
DOI: 10.1186/s12884-021-03627-6
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33639879/

Lina Meander vid Institutionen för klinisk vetenskap och första författare till studien
Fotograf: Viktoria Larsson