Är astma en barnsjukdom som växer bort? Ska personer med astma undvika fysisk aktivitet? Idag, den 5 maj, uppmärksammas Världsastmadagen i hela världen – och årets tema är att slå hål på de många myter som omgärdar sjukdomen.

Världsastmadagen instiftades 1998 av Global Initiative for Asthma (GINA) och är ett årligt event för att belysa en av våra vanligaste folksjukdomar, astma. I Sverige uppskattas ungefär tio procent av befolkningen leva med astma.

Astma kan inte botas, men forskning har lett fram till stora framsteg vad gäller behandling för att minska och förebygga astmaanfall. Dock lever fortfarande många gamla missuppfattningar kvar.

Dessa myter kan hindra personer med astma från att dra optimal nytta av framstegen, vilket har föranlett årets tema. Har du koll på dessa astmamyter?   

Myt: Astma är en barnsjukdom som växer bort med åldern.
Fakta: Astma kan förekomma i alla åldrar.

Myt: Astma är smittsam.
Fakta: Astma är inte smittsam. Virala luftvägsinfektioner som förkylning och influensa kan dock orsaka astmaattacker. Hos barn är astma ofta förknippad med allergi, men för astma som börjar i vuxen ålder är kopplingen inte lika stark.

Myt: Personer med astma ska inte träna.
Fakta: När astman är välkontrollerad kan personer med astma träna, till och med på elitnivå.

Myt: Astma kan endast kontrolleras med höga doser av kortison.
Fakta: Astma kan oftast kontrolleras med kortison i låg dos som man andas in.

Källa: GINA, Astma- och allergiförbundet