Vi vill säga ett stort tack till alla som deltog i vår workshop igår tisdag 8 juni 2021! Workshoppen hölls via Zoom, som i fjol, på grund av rådande omständigheter.

Vi hade drygt 40 deltagare och 13 fantastiskt intressanta presentationer!
Det blev spännande diskussioner och som alltid utvecklades idéer till nya projekt och samarbeten.

Vi är övertygade om att den årliga workshoppen, trots digitalt format nu i två år, fortsätter att bidra till fler spännande kollaborationer i framtiden.

Vi ses igen nästa år då vi hoppas att vi får ses in real life!