– Det finns ingen anledning till överdriven oro över att 1,5-åringar i Västerbotten äter fruktklämmisar så ofta att de blir överviktiga säger Ellen Lundkvist vid Institutionen för klinisk vetenskap och första författare till studien. ”Studien bekräftar det vi redan vet, mammans BMI korrelerar till barnets BMI. Dessutom visar studien att mammor till barn som är överviktiga vid 18 månader har ett högre BMI än mammor till normalviktiga barn.”

Klämmis är en barnmatsprodukt som är populär hos både barn och föräldrar. Dock har varnande röster hävdat att det finns en risk att söta fruktklämmisar lockar till överkonsumtion, vilket i sin tur leder till övervikt. Den senaste NorthPop-studien syftade till att ta reda på hur mycket fruktklämmisar barn får och om det finns ett samband mellan klämmisar och vikt vid 18 månaders ålder. Av 1499 NorthPop-barn fick 23,5% fruktklämmis minst en gång i veckan vid 18 månaders ålder. Dessa barn hade inte högre BMI och var inte överviktiga i större utsträckning än barn som fick fruktklämmis mindre ofta eller inte alls.  

I studien undersöktes också om det finns samband mellan konsumtion av juice, läsk, frukt eller välling och övervikt vid 18 månader. Dessutom studerades potentiell korrelation mellan amning, mammans BMI eller socioekonomiska faktorer och övervikt hos barn vid 18 månader.

Inom NorthPop har vi hittills sedan 2016 följt drygt 5 000 gravida kvinnor i Västerbottens län. Totalt kommer 10 000 gravida kvinnor i Västerbottens län att ingå. Kvinnorna, deras partners och deras barn kommer att följas tills barnen är i skolåldern. NorthPop förväntas generera en stor mängd forskningsresultat under de kommande decennierna.

– ”Vi är stolta över att NorthPop kan bidra med nya kunskaper som relaterar till barns hälsa” säger professor Magnus Domellöf, huvudansvarig för NorthPop.

Studien om fruktklämmisar publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nutrients.

Om den vetenskapliga publiceringen
Fruit Pouch Consumption and Dietary Patterns Related to BMIz at 18 Months of Age
Ellen Lundkvist, Elisabeth Stoltz Sjöström, Richard Lundberg, Sven-Arne Silfverdal, Christina E. West och Magnus Domellöf
Nutrients
DOI: 10.3390/nu13072265
https://www.mdpi.com/2072-6643/13/7/2265

Ellen Lundkvist, läkarstudent och första författare