Vi är väldigt glada att kunna meddela att 1 000 familjer i Skellefteå med kranskommuner nu deltar i NorthPop-studien.

Intresset för att delta i NorthPop är väldigt stort. Närmare åtta av tio familjer som gör rutinultraljudet i Skellefteå väljer att gå med i vår studie.

NorthPop, som startade i Umeå 2016, började bjuda in deltagare i Skellefteå i augusti 2019. Målet är att inkludera totalt 10 000 familjer i hela Västerbotten.

Ett hjärtligt tack till alla som deltar – såväl i Skellefteå som i övriga Västerbotten!