NorthPops egen Christina West har fått ett prestigefyllt projektbidrag från Vetenskapsrådet för sitt projekt Avgörande faktorer för mikrobiotans utveckling och koppling till allergi-risk under barndomen före och under covid-19 pandemin.

Vi vill därför säga ett stort Grattis till Christina!

Överläkare Christina West är professor i pediatrik och ansvarar för barn och ungdomsallergologin i Västerbotten och leder NorthPop studien tillsammans med överläkare och professor Magnus Domellöf. Hennes forskning fokuserar på hur den tidiga bakteriesammansättningen, samt kost och kostfaktorer påverkar immunförsvar och sjukdomsrisk.

”Tack vare detta anslag kan vi fortsätta att bedriva långsiktig och högkvalitativ forskning” säger Christina om sitt anslag.