Vi kan glatt meddela att över 6000 familjer nu är med i NorthPop-studien!
Med tanke på de pandemiomständigheter vi haft är vi så glada och tacksamma för att deltagare fortfarande ser vikten av studien och är intresserade av att gå med.
Nu är ca 18,000 individer (mammor, partners och barn) med i detta stora samarbetsprojekt mellan Region Västerbotten och Umeå Universitet.

NorthPops insamlade hälsodata bidrar till att lägga en stabil grund för forskning med syfte att hitta tidigare okända faktorer som kan minska risken för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Vi samlar in svar på enkätfrågor samt blodprov, urinprov, salivprov, avföringsprov och bröstmjölksprov.

Sen augusti 2019 har man kunnat gå med i NorthPop i Skellefteå vilket har visat sig vara mycket populärt. Och sedan oktober 2021 har det blivit möjligt att gå med i NorthPop i Lycksele.

Vi vill säga ett Stort tack till alla våra deltagare!