Risken att utveckla astma och eksem är högre hos barn som behandlats med antibiotika under sina första 18 levnadsmånader än för barn som inte har fått antibiotika. Det visar en studie på drygt 1300 familjer inom NorthPop.

Studien om antibiotikabehandling och risken att utveckla allergiska sjukdomar publiceras i den vetenskapliga tidskriften Pediatric Allergy and Immunology.

Du kan läsa mer om denna senaste publikation från NorthPop studien här: https://www.umu.se/nyheter/antibiotika-tidigt-i-livet-kopplas-till-okad-risk-for-allergi-_11653657/