Vi är glada att meddela att över 7000 familjer nu är med i NorthPop-studien!

Vi är också imponerade och tacksamma för våra deltagares engagemang under corona-pandemin där intresset av att gå med i studien var fortsatt stort.

Nu deltar över 20 000 individer (mammor, partners och barn) i detta stora samarbetsprojekt mellan Region Västerbotten och Umeå Universitet.

Studiens syfte är att hitta tidigare okända faktorer som kan minska risken för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Vi samlar in svar på enkätfrågor samt blodprov, urinprov, salivprov, avföringsprov och bröstmjölksprov. De hälsodata som NorthPop samlar in bidrar till att lägga en stabil grund för forskning. Vår förhoppning är att resultaten kan användas för effektivare förebyggande behandlingar.

Sedan oktober 2021 täcker NorthPop studien hela Västerbotten då Lycksele anslöt till Umeå och Skellefteå.

Vi vill säga ett STORT TACK till alla våra deltagare!