NorthPop machine learning / AI workshop 18 oktober 2022

En första NorthPop workshop om machine learning och artificiell intelligens (AI) metoder hölls på Umeå universitetscampus tisdagen den 18 oktober 2022.

En grupp av forskare knutna till NorthPop-studien och inbjudna experter från Institutionen för matematik och matematisk statistik och Handelshögskolan vid Umeå universitet deltog i syfte att börja titta på vilka datadrivna metoder skulle vara lämpliga att använda för att analysera NorthPop studiedata.

Förutom presentationer från ett antal forskare som redan arbetar med NorthPop-data, gavs presentationer om bl a introduktion till dataanalys för stora och komplexa data, maskininlärning och causal inference, klusteranalys, random forest och GWAS.

”Väldigt inspirerande – vi behöver alla lära oss mer och samarbeta kring dessa metoder”, sa Magnus Domellöf som höll i workshopen tillsammans med professor Christina West och docent Patrik Rydén. Planen är att bygga vidare på grunden som lades under detta möte och hålla ytterligare en workshop nästa år.