NorthPop AI metoder/big data workshop 28 mars 2023

En uppföljande NorthPop workshop om artificiell intelligens (AI) metoder och big data hölls på Umeå universitetscampus tisdagen den 28 mars 2023.

Forskare knutna till NorthPop-studien och inbjudna deltagare från andra institutioner samt Handelshögskolan vid Umeå Universitetet deltog för att fortsätta arbetet att diskutera vilka datadrivna metoder som lämpar sig bäst för att analysera NorthPop studiedata.

Det gavs presentationer om bland annat Funktionell dataanalys, Data‐Driven Life Science (DDLS) noder, National Bioinformatics Infrastructure (NBIS) och analys av GWAS data samt de senaste resultaten från en pågående epigenetikstudie inom NorthPop.

”Vi samlade forskare med hög kompetens inom AI och machine learning, och forskare med lång erfarenhet av kliniska forskningsstudier. Våra diskussioner om tillämpningar och samspelet mellan medicin och datadrivna metoder var oerhört spännande!”, sa professor Christina West som höll i workshoppen tillsammans med professor Magnus Domellöf.

Planen är nu att göra denna workshop till ett återkommande event.