Idag, den 2 maj 2023, uppmärksammas Världsastmadagen i hela världen – och årets tema är astmavård för alla.

Världsastmadagen instiftades 1998 av Global Initiative for Asthma (GINA) och är ett årligt event för att belysa en av våra vanligaste folksjukdomar, astma. I Sverige uppskattas ungefär tio procent av befolkningen leva med astma.

Astma kan inte botas, men forskning har lett fram till stora framsteg vad gäller behandling för att minska och förebygga astmaanfall.

Största delen av bördan av astmasjuklighet och dödlighet sker i låg- och medelinkomstländer.
GINA strävar efter att minska denna börda genom att uppmuntra sjukvården att säkerställa tillgänglighet och tillgång till effektiva, kvalitetssäkrade mediciner. Meddelandet ’Astmavård för alla’ främjar utveckling och implementering av effektiva vårdprogram för astma i hela världen.

GINA syftar även till att öka och stärka kopplingen till lokala och nationella riktlinjer. GINA arbetar för att förbättra livet för människor med astma globalt, och samarbete för förbättring av alla aspekter av astmavård, för patienter och för miljön är avgörande.

I liknande anda så vill Astma- och allergiförbundet i år till internationella astmadagenlyfta att astma är en svår sjukdom och begränsande i livet. Men det finns hjälp att få. Förbundet kommer bland annat att bjuda in till ett årligt webbinarium om astma.
Håll utkik på deras hemsida; https://astmaoallergiforbundet.se/om-oss/kampanjer-och-aktiviteter/astmadagen/

Källa: GINA, Astma- och allergiförbundet