Medfödd preferens för sött hos mamman kan påverka barns kostvanor, med ett högre intag av söta livsmedel som följd.

Idag vet vi att en ohälsosam kost ökar risken för många av våra vanligaste sjukdomar, som övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och karies. Vilken sorts mat vi äter påverkar således vår hälsa på många sätt men utbudet är stort och många produkter är mindre hälsosamma med högt innehåll av socker, salt och mättat fett.

Vi har alla olika genuppsättning, en medfödd variation som påverkar vårt ätbeteende och matval. Denna skillnad kan vara en av förklaringarna till att vi uppfattar och tycker mer eller mindre om olika smaker, som sött och beskt.

I vår studie har vi tittat på mammors och deras barns matvanor, dvs vad de ätit. Mammorna har svarat på en smakenkät samt två kostenkäter via Northpop-studien, och de har även svarat på kostenkäter för barnens kostintag vid två tillfällen. Vi har, via salivprov, identifierat kända smak- och matvals relaterade gener hos mammorna. Vi fann att barn till mammor med genetisk preferens för en luktreceptor relaterad gen fick mer söt mat och hade ett högre intag av socker. Motsvarande samband sågs hos mammorna som också hade högre BMI.

Slutsatsen var att en av generna verkar vara associerad med högre intag av sött hos mödrarna och deras barn, tillsammans med ett högre BMI hos mödrarna.

Om publikationen: Lif Holgerson, Pernilla, Pamela Hasslöf, Anders Esberg, Simon Haworth, Magnus Domellöf, Christina E. West, and Ingegerd Johansson. 2023. ”Genetic Preference for Sweet Taste in Mothers Associates with Mother-Child Preference and Intake” Nutrients 15, no. 11: 2565. https://doi.org/10.3390/nu15112565