Om den gravida kvinnan ätit en kost med hög variation är risken att barnet utvecklar matallergi lägre under de första 18 levnadsmånaderna. Det visar en studie från forskningsprojektet NorthPop inom Umeå universitet och Region Västerbotten.

Föräldrarna har svarat på enkäter om kostvanor under graviditeten och symtom på allergi och astma hos barnet. Baserat på de nuvarande generella kostrekommendationerna till gravida liksom aktuell kunskap om kopplingen mellan kostens diversitet och prevention av allergier så skapade vi ett kostdiversitetsindex, säger Stina Bodén, vid institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet och första författare till studien. Sedan undersökte vi om det fanns något samband mellan de gravida kvinnornas kost och risken för olika allergiska utfall hos barnen. Vi fann att barn vars mammor ätit en mer diversifierad kost under graviditeten hade en minskad risk att utveckla matallergi, justerat för andra faktorer som kan påverka sambandet.

I studien ingick 3200 familjer inom NorthPop och barnen följdes till 1 1/2 års ålder.

Det här är ett viktigt resultat som föreslår att en optimerad kost under graviditeten kan minska risken för matallergi, säger professor Christina West, huvudansvarig för astma- och allergiforskningen i NorthPop.

Denna studie inom NorthPop har även uppmärksammats av SVT Västerbotten, se inlägget med Prof Christina West här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/forskning-vid-umea-universitet-frukt-gront-och-fisk-kan-minska-barnallergi

Studien om kosten under graviditeten och risken att barnet utvecklar allergiska sjukdomar är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Clinical and Experimental Allergy.

Om publikationen: Bodén, S., Lindam, A., Domellöf, M., Venter, C. and West, C.E. (2023). Diet diversity in pregnancy and early allergic manifestations in the offspring. Clin Exp Allergy. https://doi.org/10.1111/cea.14346