Vi är glada att meddela att över 8000 familjer nu är med i NorthPop-studien!
Nu deltar alltså ca 24 000 individer (mammor, partners och barn) i detta stora samarbetsprojekt mellan Region Västerbotten och Umeå Universitet.

Studien täcker hela Västerbotten och vårt mål är 10 000 deltagare – så mållinjen är snart i sikte!

Studiens syfte är att hitta tidigare okända faktorer som kan minska risken för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Vi samlar in svar på enkätfrågor samt blodprov, urinprov, salivprov, avföringsprov och bröstmjölksprov.
De hälsodata som NorthPop samlar in bidrar till att lägga en stabil grund för forskning. Vår förhoppning är att resultaten kan användas för effektivare förebyggande behandlingar.

”Vi går nu in i slutspurten för att komma upp till vårt mål som är 10 000 deltagande familjer” säger Prof Magnus Domellöf, huvudansvarig för NorthPop.

”Vi vill rikta ett stort tack till alla familjer och medarbetare som gör det möjligt att genomföra NorthPop-studien” säger Prof Christina West, forskningsansvarig i NorthPop.

Vi pyntar så här i Umeå i veckan för att fira att vi uppnått 8000 deltagande familjer i NorthPop studien 🙂