Forskningsanslag till NorthPop

Vi är mycket glada att kunna meddela att NorthPop har fått ett forskningsanslag på 4 miljoner SEK från Kempestiftelserna för åren 2024-2026. Bidraget kommer att gå till slutförandet av den första uppbyggnadsfasen av forskningsinfrastrukturen NorthPop. Detta inkluderar bland annat att nå målet av 10 000 deltagare (förväntas uppnås i maj 2025) samt att barnen i studien