Vi är väldigt glada att meddela att vi nu nått en stor milstolpe i NorthPop. 2000 familjer är nu med i studien vilket är runt 6000 deltagande individer!

Den rika mängd hälsodata som samlas in bygger en guldgruva för forskning kring sjukdomar som är vanliga hos barn. 

Barn och unga vuxna utgör 50 procent av Västerbottens befolkning. Northpop, som täcker just denna grupp. Tillsammans med Västerbottens Hälsoundersökning, VHU, som täcker åldrarna från 40 år och uppåt, möjliggörs bl.a. helt nya multigenerationella forskningsprojekt. 

– Northpops databas innehåller idag svar på en miljon enkätfrågor, och projektet har samlat in 60 000 alikvoter blod samt 7 000 andra biologiska prover som t.ex. urinprov, salivprov, avföringsprov och bröstmjölksprov. Vi har också inlett ett väldigt fint samarbete där personal i hela kedjan från mödrahälsovården och förlossningen till BB och barnhälsovården hjälper till att bygga upp NorthPop, säger Richard Lundberg som är studiekoordinator i Northpop.

På bilden syns Hanna Nyström och Richard Lundberg som tillsammans skär tårtan. Hanna var med och rekryterade våra första deltagare till NorthPop och Richard Lundberg är vår nuvarande studiekoordinator. Till höger är Christina West (barnläkare och forskningsansvarig i Northpop) och Magnus Domellöf (huvudansvarig för Northpop). 

Tack till alla våra deltagare!