Artikel från NorthPop publicerad i Pediatric Allergy and Immunology var en av de mest nedladdade

NorthPops doktorand Fanny Kelderer är första författare på artikeln ’Associations between pre- and postnatal antibiotic exposures and early allergic outcomes: a population-based birth cohort study’ som publicerades i Pediatric Allergy and Immunology under 2022. Studien visar att risken att utveckla astma och eksem är högre hos barn som behandlats med antibiotika under sina första 18

Intag av fruktklämmisar ökar inte risken för allergiska sjukdomar

Fruktklämmisar har blivit mycket populärt bland småbarnsfamiljer. Det har föreslagits att intag av livsmedel med lågt pH, som t.ex. fruktklämmisar, kan skada barriären i matstrupen och öka allergirisken.  I den senaste studien från NorthPop var ett högt intag av fruktklämmisar vid 9 månaders ålder inte kopplat till allergiska sjukdomar vid 1,5 års ålder. - Vi

Forskningsanslag till NorthPop

Vi är mycket glada att kunna meddela att NorthPop har fått ett forskningsanslag på 4 miljoner SEK från Kempestiftelserna för åren 2024-2026. Bidraget kommer att gå till slutförandet av den första uppbyggnadsfasen av forskningsinfrastrukturen NorthPop. Detta inkluderar bland annat att nå målet av 10 000 deltagare (förväntas uppnås i maj 2025) samt att barnen i studien

Sju-årsuppföljningen i media

Det har varit en del uppmärksamhet i media nyligen om att 7-års uppföljningen i NorthPop nu är igång i Umeå 😊 Forskningsledare Magnus Domellöf intervjuades av Västerbottens Kuriren: https://www.vk.se/2023-11-07/9-fragor-jag-kanner-stort-ansvar-men-ocksa-stor-stolthet-8892b SVT Västerbotten var med under ett provtagningsbesök då Charlie och hans mamma Kristin Simonsson träffade sköterska Isabel på forskningsmottagningen: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/charlie-7-fran-umea-ar-med-i-unik-studie-har-foljts-sedan-han-lag-i-mammas-mage--pb3z5w SVT Västerbotten intervjuade även forskningsledarna för

7-årsuppföljningen är igång i Umeå!

De första barnen i NorthPop som följts ända sedan de låg i mammas mage börjar nu fylla sju år och kallas därmed till det sista uppföljningsbesöket.  Deltagande familjer börjar nu kontaktas i samband med barnets 7-årsdag om att boka tid för provtagning på barnforskningsmottagningen på Norrlands universitetssjukhus. Denna milstolpe har även uppmärksammats av Umeå universitet

Allergena livsmedel introduceras tidigare i spädbarnskosten

Efter reviderade svenska råd för introduktion av livsmedel introduceras ägg, baljväxter, inklusive soja och jordnötter, mandel och cashewnötter tidigare i spädbarnskosten. Däremot ses ingen förändring i förekomsten av matallergi eller eksem vid 18 månaders ålder. Det framgår av den senaste studien från NorthPop, publicerad i tidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunology. Läs mer på

NorthPop doktorand erhåller stipendium

Vi vill lyfta fram och gratulera Jonas Österlund, doktorand inom NorthPop studien, som har erhållit stipendium från Kerstin Hejdenbergs minnesfond, Astma och allergiförbundet för sin forskning om matallergi hos barn. Du kan läsa hela intervjun med Jonas här: https://astmaoallergiforbundet.se/jonas-kartlagger-matallergier-hos-barn-i-sverige/ Grattis igen Jonas och tack för din viktiga forskning inom NorthPop!

NorthPop Workshop 2023

Stort tack till alla som deltog i vår NorthPop workshop igår måndag 12 juni! Vi sågs på Umeå universitetscampus för en heldagsworkshop där vi fick lyssna till intressanta presentationer som verkligen visade på NorthPops bredd under förmiddagen, följt av diskussioner i mindre grupper under eftermiddagen. Denna workshop hjälper till att stärka våra existerande forskarsamarbeten medan

Varierad kost under graviditeten kopplad till minskad risk för matallergi

Om den gravida kvinnan ätit en kost med hög variation är risken att barnet utvecklar matallergi lägre under de första 18 levnadsmånaderna. Det visar en studie från forskningsprojektet NorthPop inom Umeå universitet och Region Västerbotten. – Föräldrarna har svarat på enkäter om kostvanor under graviditeten och symtom på allergi och astma hos barnet. Baserat på

Ny NorthPop publikation visar att medfödd preferens för sött hos mamman kan påverka barns kostvanor

Medfödd preferens för sött hos mamman kan påverka barns kostvanor, med ett högre intag av söta livsmedel som följd. Idag vet vi att en ohälsosam kost ökar risken för många av våra vanligaste sjukdomar, som övervikt, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och karies. Vilken sorts mat vi äter påverkar således vår hälsa på många sätt men utbudet är

Till toppen