Studier har visat att barn födda på vintern tenderar att ha större risk senare under livet att utveckla typ 2-diabetes, medan barn födda på hösten har en större risk att drabbas av depression. I en ny analys av data från mer än 10 miljoner patienter som bor i tre länder och fem olika klimat, har datavetenskapare funnit att exponering för vissa säsongs- eller miljöfaktorer under graviditeten kan påverka barnets risk för sjukdomar under dess livstid.

Studien visade att mödrar som utsattes för mindre solljus under graviditeten mellan vecka 29 till 40 hade barn med ökad livstidsrisk för typ 2-diabetes. För barn födda i New York, med födelsedag mellan december och mars, när ljusnivåerna är lägst, ökade risken för att utveckla diabetes. En högre exponering för luftpartiklar under de första 12 veckorna av graviditeten var förknippat med ökad risk för förmaksflimmer (onormal hjärtrytm) hos barnet senare under livet. I New York, där luftföroreningar är högst på sommaren, hade barn som och föddes under vintern (exponerade under sommaren) ökad risk för förmaksflimmer. Dessutom hade barn till mödrar som utsattes för högre doser kolmonoxid, ökad risk att drabbas av depression och ångest senare under livet.

Resultaten visar vikten av miljöfaktorer för utvecklingen av sjukdomar hos barn.

Original artikel i Science Daily: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171114123259.htm