Loading...

Vad är Northpop?

Northpop är en forskningsstudie i Västerbotten med målet: friska och välmående barn. De senaste decennierna har astma, allergier, övervikt och beteendeproblem ökat bland våra barn och ungdomar.  Vi vet att den framtida hälsan grundläggs tidigt i livet, och vi saknar fortfarande viktiga pusselbitar i kunskapen om hur arv och miljö samspelar under  graviditet och barndom. Vår avsikt med studien Northpop är att identifiera påverkbara faktorer för barns hälsa.

Fokus i studien Northpop är att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Alla blivande föräldrar i Västerbotten inbjuds att delta. Varje familjs bidrag är värdefullt. Projektet genomförs av forskare vid Umeå universitet och personal vid Västerbottens läns landsting.

Nyheter

2206, 2017

1000 deltagare!

Northpop har nu nått 1000 registrerade deltagare till studien. Glad midsommar till alla föräldrar!

Tusen tack!

Johner Bildbyra AB +46 8 644 83 30 info@johner.se sales@johner.se

1506, 2017

Näringstillförsel under graviditet påverkar senare IQ hos barn i Indonsien

De första 1000 dagarna (fosterlivet och de första två levnadsåren) brukar utpekas som en viktig period där olika miljöfaktorer kan påverka barnets senare hälsa, även upp i vuxen ålder. Näringsbrister av olika slag hos gravida […]

906, 2017

Tekniskt arbete söndag 11 juni kl 20-21

Söndag den 11e juni kl 20-21 kommer vi genomföra tekniskt arbete på våra servrar. Enkäterna kommer under denna tid inte att fungera,

2205, 2017

God effekt av barnvaccinationsprogrammet

Vaccination anges som en av de viktigaste hälsoframgångarna i världshistorien. Tack vare barnvaccinationsprogrammet slipper vi i Sverige drabbas av flera allvarliga infektioner som t ex polio, difteri, kikhosta och stelkramp. Nyttan är förstås minst lika […]

Välkommen till
Northpop-studien!

Alla blivande föräldrar i Västerbotten är välkomna att delta. Varje familjs bidrag är värdefullt!
Delta i studien

Från personalen

Vi är glada över att så många vill delta och bidra till forskningen om vad som formar oss i början av våra liv.
Professor Magnus DomellöfMagnus Domellöf, Umeå Universitet
Northpop har förberetts under en lång tid och nu har startskottet äntligen gått!
Docent Christina WestChristina West, VLL
Northpop handlar om medmänsklig forskning, det tycker jag är fint.
Hanna Nyström, Northpop