Loading...

Vad är Northpop?

Northpop är en forskningsstudie i Västerbotten med målet: friska och välmående barn. De senaste decennierna har astma, allergier, övervikt och beteendeproblem ökat bland våra barn och ungdomar.  Vi vet att den framtida hälsan grundläggs tidigt i livet, och vi saknar fortfarande viktiga pusselbitar i kunskapen om hur arv och miljö samspelar under  graviditet och barndom. Vår avsikt med studien Northpop är att identifiera påverkbara faktorer för barns hälsa.

Fokus i studien Northpop är att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Alla blivande föräldrar i Västerbotten inbjuds att delta. Varje familjs bidrag är värdefullt. Projektet genomförs av forskare vid Umeå universitet och personal vid Västerbottens läns landsting.

Nyheter

2205, 2017

God effekt av barnvaccinationsprogrammet

Vaccination anges som en av de viktigaste hälsoframgångarna i världshistorien. Tack vare barnvaccinationsprogrammet slipper vi i Sverige drabbas av flera allvarliga infektioner som t ex polio, difteri, kikhosta och stelkramp. Nyttan är förstås minst lika […]

2003, 2017

Ger amning karies?

Debatten i frågan om amning ger hål i tänderna (karies) har funnits och blossat upp i perioder under lång tid. Men det finns inget enkelt svar. Tidigare fick många höra av tandvårdspersonal att amning ökar […]

1403, 2017

6-åriga barn uppfattar pojkar smartare än flickor.

Den 8 mars firade vi internationella kvinnodagen. Här kommer en intressant studie som handlar om flickors och pojkars tidiga uppfattning av några könsrelaterade egenskaper.

Enligt en ny studie som gjordes på 400 barn från mellanklassfamiljer i USA, […]

1502, 2017

Estrid – första Northpopbebisen!

Låt oss presentera Estrid – den första Northpopbebisen!

Estrid föddes i vecka 29 på Danderyds sjukhus under sommaren 2016 och som sedan blev förflyttad till Neonatal-IVA på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Föräldrarna […]

Välkommen till
Northpop-studien!

Alla blivande föräldrar i Västerbotten är välkomna att delta. Varje familjs bidrag är värdefullt!
Delta i studien

Från personalen

Vi är glada över att så många vill delta och bidra till forskningen om vad som formar oss i början av våra liv.
Professor Magnus DomellöfMagnus Domellöf, Umeå Universitet
Northpop har förberetts under en lång tid och nu har startskottet äntligen gått!
Docent Christina WestChristina West, VLL
Northpop handlar om medmänsklig forskning, det tycker jag är fint.
Hanna Nyström, Northpop