Loading...

Vad är Northpop?

Northpop är en forskningsstudie i Västerbotten med målet: friska och välmående barn. De senaste decennierna har astma, allergier, övervikt och beteendeproblem ökat bland våra barn och ungdomar.  Vi vet att den framtida hälsan grundläggs tidigt i livet, och vi saknar fortfarande viktiga pusselbitar i kunskapen om hur arv och miljö samspelar under  graviditet och barndom. Vår avsikt med studien Northpop är att identifiera påverkbara faktorer för barns hälsa.

Fokus i studien Northpop är att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Alla blivande föräldrar i Västerbotten inbjuds att delta. Varje familjs bidrag är värdefullt. Projektet genomförs av forskare vid Umeå universitet och personal vid Västerbottens läns landsting.

Nyheter

1809, 2017

Seinäjokimodellen för att bekämpa övervikt hos barn och ungdomar

Vi nås ofta av nyheter om att fetma och övervikt ökar världen över och att den trenden är svår att vända. Därför blir man glad av att höra att det finns exempel på folkhälsoprojekt som […]

309, 2017

Små barn slår sig – ofta drabbas framtänderna

Ett av de vanligaste olycksfallen som små barn råkar ut för är att de ramlar och slår sina tänder. Främst i 1-2 års åldern då de lärt sig gå och börjar klättra.
Statistik visar att lek, […]

2206, 2017

1000 deltagare!

Northpop har nu nått 1000 registrerade deltagare till studien. Glad midsommar till alla föräldrar!

Tusen tack!

Johner Bildbyra AB +46 8 644 83 30 info@johner.se sales@johner.se

1506, 2017

Näringstillförsel under graviditet påverkar senare IQ hos barn i Indonsien

De första 1000 dagarna (fosterlivet och de första två levnadsåren) brukar utpekas som en viktig period där olika miljöfaktorer kan påverka barnets senare hälsa, även upp i vuxen ålder. Näringsbrister av olika slag hos gravida […]

Välkommen till
Northpop-studien!

Alla blivande föräldrar i Västerbotten är välkomna att delta. Varje familjs bidrag är värdefullt!
Delta i studien

Från personalen

Vi är glada över att så många vill delta och bidra till forskningen om vad som formar oss i början av våra liv.
Professor Magnus DomellöfMagnus Domellöf, Umeå Universitet
Northpop har förberetts under en lång tid och nu har startskottet äntligen gått!
Docent Christina WestChristina West, VLL
Northpop handlar om medmänsklig forskning, det tycker jag är fint.
Hanna Nyström, Northpop