Loading...

Vad är Northpop?

Northpop är en forskningsstudie i Västerbotten med målet friska och välmående barn. De senaste decennierna har astma, allergier, övervikt och beteendeproblem ökat bland våra barn och ungdomar.  Vi vet att den framtida hälsan grundläggs tidigt i livet, och vi saknar fortfarande viktiga pusselbitar i kunskapen om hur arv och miljö samspelar under  graviditet och barndom. Vår avsikt med studien Northpop är att identifiera påverkbara faktorer för barns hälsa.

Fokus i studien Northpop är att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Alla blivande föräldrar i Västerbotten inbjuds att delta. Varje familjs bidrag är värdefullt. Projektet genomförs av forskare vid Umeå universitet och personal vid Västerbottens läns landsting.

Nyheter

2103, 2018

Har barn som föds vid olika årstider olika risk för sjukdomar?

Studier har visat att barn födda på vintern tenderar att ha större risk senare under livet att utveckla typ 2-diabetes, medan barn födda på hösten har en större risk att drabbas av depression. I en […]

903, 2018

Josefine disputerad!

Vi vill gratulera vår medarbetare Josefine Starnberg som den 23e februari försvarade sin avhandling med titeln:

Neurologisk utveckling och kardiovaskulär risk hos 7-åriga barn födda med marginellt låg […]

203, 2018

Winter Baby Olympics!

Vi var tvungna att lägga upp den här videon. Hur skulle de olympiska vinterspelen se ut om barn hade sitt eget? Varning – hög söt faktor!

202, 2018

Internationella Tvillingdagen idag!

Idag firar vi den Internationella tvillingdagen för att uppmärksammar alla familjer där ute i med tvillingar.

 

Det föds ca 3000 tvillingar i Sverige varje år och hittills har […]